Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Några digitala Utställningar

Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

"Valhall Hotell, det nya hotellet i Kalix ligger vid Nytorget, som utgör samhällets blivande centrum och dess inkörsport från den planerade autostradan, riksväg 13". Så beskrivs denna manifesterade framtidstro i sten, betong och trä, byggd av kommunen 1953-55....

...fattigdomen fruktansvärd...

John Stålarm (1899-1970) är född och uppvuxen på soldattorpet i Ytterbyn, Kalix – idag museum. Han är mycket begåvad, samtidigt i samhällets utkant, tidigt faderlös. Han skriver med stor inlevelse och detaljrikedom om fattigdomen i det tidiga 1900-talets Ytterbyn....

Fler digitala utställningar...

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Interntfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olosons ättlingar.

1,611
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
1
collections
1,014
texts
410
images
111
web
53
movies
20
audio
More right-solid
Year
23
2016
40
2015
24
2014
34
2013
19
2012
11
2011
More right-solid
Topics & Subjects
1,246
historisk skogsexport från kalix älvdal
411
grytnäsarkivet
314
kalix avd e brev
222
kalix avd k fotografier
200
filipsborgsarkivet
195
Nederkalix
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
420
grytnäsarkivet
264
filipsborgsarkivet
128
bildarkivet
116
bergman-olson-almska samlingarna
101
nordiska museets föremål
95
arkitektur- och designcentrums bilder
More right-solid
Language
1,397
Swedish
1
Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 93
favorite 0
comment 0
Handskrivna noteringar från Addebodaarkivet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna, österskär,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 123
favorite 0
comment 0
Utdrag från ett inteckningsprotokoll i Uppsala
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, inteckningprotokoll
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 218
favorite 0
comment 0
Handlingar rörande Tuna, Österskär
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 491
favorite 0
comment 0
Div. tekniska PM, beräkningar och artiklar som berör tåg för Stockholm-Rimbo järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Daterade omkring sekelskriftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, kalix avd f...
Handlingar och Gustaf Bergmans anteckningar om utbyggnaden av Järnvägen Rimbo-Sund, dvs. Roslagsbanans sträckning Rimbo - Hallstavik. Nära sekelskiftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 199
favorite 0
comment 0
Trafikrapporter från företaget Stockholm-Rimbo järnväg, också med rapporter från bl.a. Södra Roslags kustbana och Rimbo-Sunds järnväg. 1902-05. Mycket ofullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, addebodaarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 450
favorite 0
comment 0
Månadsvisa trafikuppgifter för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg för åren 1887-1905. Inte fullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 170
favorite 3
comment 0
Bilderna ur ett fotoalbum från 1800-talet, kanske ursprungligen tillhörigt familjen Kjellgren/Grönbäck eller någon närliggande släktgren.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, grönbeck, kalix avd k fotografier
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 256
favorite 0
comment 0
Handlingar och anteckningar om nya järnvägar till Djursholm, Stocksund och Värtan från 1890-talet och första åren av 1900-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 470
favorite 1
comment 0
Reglemente för personal, lönelistor, annan ekonomi etc. för Stockholm-Rimbo Järnväg nära sekelskiftet 1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 158
favorite 0
comment 0
Pesten 1634 på Norrmalm i Stockholm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, norrmalm, pest
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 270
favorite 0
comment 0
Div. kontrakt och andra handlingar berörande främst Stockholm-Rimbo järnväg samt även Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar omkring sekelskiftet 1900.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 56
favorite 0
comment 0
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
Fastighetshandlingar, köpehandlingar m.m. för Addeboda gård i Roslagen från 1700- och 1800-talen. Vissa kartor från förteckningen saknas.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f addeboda, addeboda, länna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 103
favorite 0
comment 0
Lagfart m.m. för affär mellan AB Åkersberga-Trälhavet och Wallin
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, wallin, åkersberga,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 326
favorite 0
comment 0
Ett kontrakt om Mora-Vänerns järnvägs förlängning till Särna
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 53
favorite 0
comment 0
Köpeskillinglikvid vid försäljning av en fastighet på Flemminggatan i Stockholm. Säljare Abel Bergman och köpare V. Wetterström.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f flemminggatan,...
Personalinstruktioner, lönelistor osv. för Stockholm-Rimbo järnvägar och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar för tiden före och efter sekelskiftet 1900.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 413
favorite 0
comment 0
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 294
favorite 0
comment 0
Handlingar och anteckningar från Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar som berör bildandet av det nya bolaget 1897 och inköp av andra järnvägar i närheten
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 108
favorite 0
comment 0
Inteckningsprotokoll Uppsala Rådhusrätt 6 juni 1835
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, inteckningsprotokoll, uppsala
Skrift för att lokala investeringar till utbyggnaden av Roslagsbanan norr om Rimbo. Stcokholm 1891. Inscannat av Bo Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, addebodaarkivet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 239
favorite 0
comment 0
Köpehandlingar om en fastighet i Långängstorp, Stocksund för Maria Bergman, Gustaf Bergmans änka.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd ö övriga handlingar, maria...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
image
eye 228
favorite 3
comment 0
Bilderna ur ett fotoalbum från 1800-talet, kanske ursprungligen tillhörigt familjen Kjellgren/Grönbäck. 1) Maria Wilhelmina Grönbeck 2) Henrik Magnus Kellgren 3) Sitt. Ester Kellgr. Stående Signe Kellgr. Oskar Rydholm, Abel Bergman 4) Carl Erik Grönbeck 5) Johan Wilhelm Grönbeck 6) Anna Sofia Grönbeck g. Ekblom 7) Per Axel Felldin 8) Johan Wilhelm Nylund 9) Matilda Grönbeck g. Nylund 10) Karl Robert Grönbeck (?) 11) Gustaf, Axel el. Alfred Grönbeck 12) Robert Norén 13) Anna...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, grönbeck, kalix avd k fotografier
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 174
favorite 0
comment 0
Examen för Constantin Soem hos Collegio medicum Uppsala, i början av 1700-talet, ev. år 1704.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, constantin soem
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 303
favorite 0
comment 0
Rapporter med fördelningen av trafikinkomsten på Stockholm-Vesterås-Bergslagens, Sala-Tillberga, Norbergs, Klackbergs och Spånga-Löfsta jernvägar månadsvis för månader 1892, 1897-1905. Ofullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 253
favorite 0
comment 0
Handlingar främst från åren 1902-1905 och främst rörande Stockholm-Västerås-Berglagens järnvägar samt även Stockholm-Rimbo järnväg.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Handlingar rörande Tuna i Österåker
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 254
favorite 0
comment 0
Handling rörande Tuna i Österåker
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
texts
eye 149
favorite 0
comment 0
Förteckning över div. inventarier som tillhör dir. Abel Bergman, Tuna, Österåker
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, abel bergman, tuna
Handlingar rörande anläggandet av järnvägssträckningen Engelsberg-Vansbro, tillhörande Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. 1890-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 81
favorite 0
comment 0
Ebba Wetterdal, född 1851
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ebba...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 70
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 86
favorite 0
comment 0
I trädgården till Addeboda gård runt 1905 (exakt datering osäker) Bakre raden: Ebba Wetterdal (?), Maria Bergman (född Wetterdal), förvaltare, Abel Bergman, Gustaf Bergman Främre raden: Anders Bergman, Erik Bergman, Kerstin Bergman
Topics: Uppland, Stockholms län, Norrtälje kommun, Addeboda, Maria Bergman, Abel Bergman, Gustaf Bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 68
favorite 0
comment 0
Johannesgatan 15 i Uppsala
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, uppsala,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 76
favorite 0
comment 0
I trädgården till Addeboda gård runt 1905 (exakt datering osäker) Bakre raden: Ebba Wetterdal (?), Maria Bergman (född Wetterdal), förvaltare, Abel Bergman, Gustaf Bergman Främre raden: Anders Bergman, Erik Bergman, Kerstin Bergman
Topics: Uppland, Stockholms län, Norrtälje kommun, Addeboda, maria bergman, gustaf bergman, abel bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 88
favorite 0
comment 0
Maria Bergman, född Wetterdal (1839-1927) med sonen Abel
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 92
favorite 0
comment 0
Astrid Bergman (1870-1852) och Gertrud Bergman (1872-1939)
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, gertud...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 58
favorite 0
comment 0
En utflykt i tallskogen vid Addeboda gård, troligen 1902. Gustaf och Maria Bergman har bl.a. sällskap av sina vuxna barn Manne, David, Astrid, Gertrud och Abel. Gertrud har kanske även med sig sin make Ernst. Bredvid sittande Abel även hustrun Ester och deras dotter Kerstin.
Topics: Uppland, Stockholms län, Norrtälje kommun, Addeboda, Gustaf Bergman, Emanuel Bergman, David...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 93
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 282
favorite 0
comment 0
Sätuna gård utanför Uppsala. Abel Bergman arbetade som bokhållare 1891-92
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, sätuna...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 182
favorite 0
comment 0
Abel Bergman balanserar på en cykel, tillsammans med några kamrater på Ultuna
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 75
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 57
favorite 0
comment 0
Gustaf Bergman (1837-1910)
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, gustaf...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 112
favorite 0
comment 0
Gotlänningar under Bondetåget
Topics: addebodasamlingen, gotlänningar, bondetåget
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 47
favorite 0
comment 0
Ernst Lundström (1871-1922) och Gertrud Lundström, född Bergman (1872-1939) med barnen Hjalmar född 1903 och Ingegerd född 1905
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ernst...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 84
favorite 0
comment 0
Gertrud Bergman
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, gertrud...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 65
favorite 0
comment 0
Syskonen Lundström: Hjalmar född 1903, Ingegerd född 1905, Ragnvald född 1906, Maria född 1907 och Gunborg född 1912
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, hjalmar...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 28
favorite 0
comment 0
Gertrud Bergman, född Auffort, 1874-1952
Topics: addebodasamlingen, gertrud bergman, gertrud auffort
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 41
favorite 0
comment 0
Johannesgatan 15 i Uppsala
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, uppsala,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 40
favorite 0
comment 0
Svartbäcksgatan 15, Uppsala
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, uppsala,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 31
favorite 0
comment 0
En cykel-sextett på Ultuna. Sannolikt är detta elever, varav den nere till höger är Abel Bergman.
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 43
favorite 0
comment 0
En cykel-sextett på Ultuna. Sannolikt är detta elever, varav den nere till höger är Abel Bergman.
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 66
favorite 0
comment 0
Två personer i gräset framför Addeboda gård, troligen år 1896
Topics: Uppland, Stockholms län, Norrtälje kommun, Addeboda, Addeboda gård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 47
favorite 0
comment 0
Verandan på Addeboda gård. Övre raden i okänd ordning de tre syskonen Astrid, David och Emanuel ("Manne") Bergman. Främre raden Maria Bergman (född Wetterdal), Kerstin Bergman, Gustaf Bergman, Ester Bergman (född Kjellgren), Abel Bergman, Ernst Lundström, Gertrud Lundström (född Bergman)
Topics: Uppland, Stockholms län, Norrtälje kommun, Addeboda, Gustaf Bergman, Maria Bergman, Abel Bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 116
favorite 0
comment 0
Eka gård, Lista
Topics: addebodasamlingen, eka gård, lista
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 42
favorite 0
comment 0
Bild från 1889 då John Ericssons kvarlevor ankommer till Stockholm
Topics: john ericsson, addebodasamlingen, stockholm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 76
favorite 0
comment 0
Fyra syskon på Ludvig Wetterdals 80-årsdag: stående Ebba Wetterdal, Henrik Wetterdal. Sittande Maria Bergman, född Wetterdal, Ludvig Wetterdal
Topics: gustaf ludvig wetterdal: maria bergman, ebba wetterdal, henrik wetterdal, addebodasamlingen
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 50
favorite 0
comment 0
Abel Bergman (1868-1933), David Bergman (1875-1916) och Emanuel ("Manne") Bergman (1876-1933)
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 85
favorite 0
comment 0
Övning i uppmätning på Ultuna. Längst till höger Abel Bergman
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 34
favorite 0
comment 0
Övning i uppmätning på Ultuna. Längst till höger Abel Bergman
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 801
favorite 0
comment 0
Svartbäcksgatan 15 i Uppsala
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, uppsala,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 79
favorite 0
comment 0
David Bergman (1875-1916) och Emanuel ("Manne") Bergman (1876-1933)
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, david...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 45
favorite 0
comment 0
Bild från 1889 då John Ericssons kvarlevor ankommer till Stockholm. Närbild på bogserbåten Raketen.
Topics: addebodasamlingen, john ericsson, bogserbåten raketen
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 84
favorite 0
comment 0
Bild från Addeboda gård
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, addeboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 63
favorite 0
comment 0
Utflykt till "Mariero" i björkhagen strax bredvid Addeboda gård. På bilden syns från vänster Gustaf Bergman, troligen Gertrud Ludström (född Bergman), Maria Bergman (född Wetterdal), Astrid Bergman samt en kvinna och en man
Topics: Uppland, Stockholms län, Norrtälje kommun, Addeboda, Gustaf Bergman, Maria Bergman, Gertrud...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 40
favorite 0
comment 0
David Bergman (1875-1916) i mitten omgiven av Ivar Höök och Thunberg
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, david...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 34
favorite 0
comment 0
Interiör, sällskapsrum med fåtöljer och öppen spis samt golv i stenmaterial Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, sällskapsrum, fåtöljer,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 36
favorite 0
comment 0
Modell Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, modell
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 34
favorite 0
comment 0
Detalj av interiör, entréhallen med golv av stenmaterial Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, entrehall, entre, golv, stengolv
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 27
favorite 0
comment 0
Detalj av interiör med väggmonterad globformad lampa. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, väggmonterad lampa, globformad...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 25
favorite 0
comment 0
Interiör, dukade bord med vita dukar. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, dukade bord, bord, vita dukar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 25
favorite 0
comment 0
Interiör, fåtölj och bänk på mönsterlagt stengolv. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, fåtölj, bänk, stengolv, golv
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 29
favorite 0
comment 0
Interiör, sovrum. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, sovrum
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 32
favorite 0
comment 0
Interiör, matbord med vita dukar intill vägg med textil konst. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, matbord, vita dukar, vägg,...